ประกาศรับสมัครงาน
 
 
 
 
ตำแหน่งงาน
จำนวน
เงื่อนไข / คุณสมบัติ
    
   พนักงานติดตามเร่งรัดหนี้สิน

1 อัตรา
 
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป (ม.3)
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสู้งาน
- ขับรถจักรยานยนต์, รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
         

 

 

 
 
บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด เลขที่ 88/8 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-214141-3, 075-214726-29 โทรสาร 075-214144
เว็บไซต์. www.yeunyongmotor.co.th อีเมล์. yeunyongyym@hotmail.com  
..........