ฉลองครบรอบเปิดทำการ บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด สาขาเขาวิเศษ

       


 วันที่ประกาศ : 16 เมษายน พ.ศ. 2555

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด เลขที่ 88/8 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-214141-3, 075-214726-29 โทรสาร 075-214144
เว็บไซต์ : www.yeunyongmotor.co.th   อีเมล์ : yeunyongyym@hotmail.com