หน้าหลัก
สำนักงานใหญ่
  สำนักงานสาขาห้วยยอด
  สำนักงานสาขาย่านตาขาว
  สำนักงานสาขากันตัง
  สำนักงานสาขาวังวิเศษ
  สำนักงานสาขาเขาวิเศษ
  สำนักงานสาขาศูนย์รถมือสอง
  สำนักงานสาขาสิเกา
  สำนักงานสาขาย่อยพระราม6
  สำนักงานสาขานาโยง
 

 

 
 
 
 

วิมลพรรณ โชติกมาศ

รักษาการแทนผู้จัดการ
 

สุจินต์ ชัยแป้น

พนักงานอะไหล่

จิรายุส ฤทธิ์ท้วม

ช่างบริการ
 
     
 
     

บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด เลขที่ 88/8 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-214726-30 ; โทรสาร. 075-214144
เว็บไซต์. www.yeunyongmotor.co.th อีเมล์. yeunyongyym@hotmail.com