หน้าหลัก
สำนักงานใหญ่
  สำนักงานสาขาห้วยยอด
  สำนักงานสาขาย่านตาขาว
  สำนักงานสาขากันตัง
  สำนักงานสาขาจักรยาน
  สำนักงานสาขาวังวิเศษ
  สำนักงานสาขาเขาวิเศษ
  สำนักงานสาขาศูนย์รถมือสอง
  สำนักงานสาขาสิเกา
  สำนักงานสาขาย่อยพระราม6
  สำนักงานสาขานาโยง
 

 

 
 
 
 

ชินศรี อ่อนเกลี้ยง

รักษาการแทนผู้จัดการ
 

พรพรรณ ทับเที่ยง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/ทะเบียน

สินจัย หกสี่

พนักงานอะไหล่/รับรถ

ไพจิตร คงทอง

ช่างบริการ

พลวิทย์ สามทิศ

ช่างบริการ
   
 
     

บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด เลขที่ 88/8 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-214726-30 ; โทรสาร. 075-214144
เว็บไซต์. www.yeunyongmotor.co.th อีเมล์. yeunyongyym@hotmail.com