หน้าหลัก
พบ 38 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 4
ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | ถัดไป
ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี2557 1195 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
| 2 | กิจกรรมยืนยงมอเตอร์พบคุณ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ตรัง) 1808 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
| 3 | กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย ณ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 2606 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
| 4 | ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ. บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด สำนักงานใหญ่ 2081 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555
| 5 | ภาพกิจกรรมออกบริการนอกสถานที่ ณ อบต.นาโยงเหนือ 1822 5 กันยายน พ.ศ. 2555
| 6 | ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1726 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555
| 7 | ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1941 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555
| 8 | ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 2411 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555
| 9 | ภาพกิจกรรมต้อนรับลมร้อนกับยืนยงมอเตอร์ บริเวณตลาดนัดบ้านหนองยวน 1129 30 เมษายน พ.ศ. 2555
| 10 | ภาพกิจกรรมต้อนรับลมร้อนกับยืนยงมอเตอร์ บริเวณบ้านตะเสะ 1309 30 เมษายน พ.ศ. 2555

     บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด เลขที่ 88/8 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-214726-30 ; โทรสาร. 075-214144
อีเมล์. yeunyongyym@hotmail.com   เว็บไซต์. www.yeunyongmotor.co.th