ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี2557

       

บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด

ร่วมกับโรงพยาบาลตรังและเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมร่วมกันบริจาคโลหิต ณ บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 57 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด ได้ร่วมกับโรงพยาบาลตรังและเหล่าการ ชาดจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมร่วมกันบริจาคโลหิต

ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี ในนามตัวแทนของผู้จัดกิจจกรรมในครั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

  วันที่ประกาศ : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด เลขที่ 88/8 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-214141-3, 075-214726-29 โทรสาร 075-214144
เว็บไซต์ : www.yeunyongmotor.co.th   อีเมล์ : yeunyongyym@hotmail.com