ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนบางดีวิทยาคม

        Untitled Document

บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด

อบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย
วันที่ 17 สิงหาคม 2555
โรงเรียนบางดีวิทยาคม วันที่ประกาศ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด เลขที่ 88/8 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-214141-3, 075-214726-29 โทรสาร 075-214144
เว็บไซต์ : www.yeunyongmotor.co.th   อีเมล์ : yeunyongyym@hotmail.com