ภาพกิจกรรมต้อนรับลมร้อนกับยืนยงมอเตอร์ บริเวณตลาดนัดบ้านหนองยวน

        Untitled Document

ต้อนรับลมร้อนกับยืนยงมอเตอร์

กิจกรรมออกบริการนอกสถานที่ เช็คเครื่องฟรี
วันที่ 10 เมษายน 2555
บริเวณตลาดนัดบ้านหนองยวน

 
 
  วันที่ประกาศ : 30 เมษายน พ.ศ. 2555

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด เลขที่ 88/8 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-214141-3, 075-214726-29 โทรสาร 075-214144
เว็บไซต์ : www.yeunyongmotor.co.th   อีเมล์ : yeunyongyym@hotmail.com