ติดต่อบริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด
บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด เลขที่ 88/8 ถ.พระราม 6 อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-214726-30 โทรสาร. 075-214144
อีเมล์. yeunyongyym@hotmail.com
เว็บไซต์. www.yeunyongmotor.co.th